Bouwvergunning

Een bouwvergunning (ook wel omgevingsvergunning genoemd) kunt u aanvragen bij de gemeente. In de meeste gevallen kan dit tegenwoordig zelfs online! De gemeente zal uw bouwplan toetsen aan de diverse voorschriften en vervolgens besluiten om wel of niet de vergunning te verlenen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de bouwvergunning

Laat u een huis bouwen of renoveren en heeft u hiervoor een aannemer en/of architect in de arm genomen dan is het gebruikelijk dat één van deze partijen de bouwvergunning voor u aanvraagt. Maar u zult wel zelf verantwoordlijk blijven voor alle zaken rondom de bouw zelf. Maak daarom altijd goede afspraken met uw architect en/of aannemer zodat hierover geen misverstanden ontstaan.

Eisen van uw bouwplannen

De gemeente toetst uw bouwplannen aan een aantal zaken waaronder:

• De voorschriften van het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening,
• Het bestemmingsplan
• De welstandsnota
• De constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit.

Indien uw bouwplannen voldoen aan deze voorschriften is de gemeente verplicht u een bouwvergunning te verlenen.

Is uw bouwvergunning niet goedgekeurd?

Heeft u uw bouwvergunning niet gekregen? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken bezwaar maken. Wordt dit niet gehonoreerd dan kunt u nog twee dingen doen; binnen zes weken beroep aantekenen bij de bestuursrechter en als dit niet positief voor u uitpakt kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Belangrijk is wel dat u zich voordat u aan deze juridische procedures begint, u goed laat informeren over de risico’s en kosten die het procederen met zich mee brengt. En ook niet onbelangrijk, wat zijn uw kansen?